Осъществи желанията си

Осъществи желанията си

14.00 лв.

Тази малка книжка може да ви помогне  да превърнете мечтите си в реалност  и да ви поведе към живот, изпълнен  с радост и удовлетворение. Разсъждавайки всеки ден върху посланията  в нея и прилагайки универсалните Закони  на Вселената, ще откриете радостта от подобреното здраве, от привличането  на повече пари, удоволствието от добрите взаимоотношения със себе си и с околните  и от професионалното израстване.
В “Осъществи желанията си” Абрахам  ни изпращат своите основни послания, които да ни помогнат да изживеем живота си  в радост, израстване и свобода.

Описание

365 начина за превръщане на мечтите в реалност

Тази малка книжка може да ви помогне  да превърнете мечтите си в реалност  и да ви поведе към живот, изпълнен  с радост и удовлетворение. Разсъждавайки всеки ден върху посланията  в нея и прилагайки универсалните Закони  на Вселената, ще откриете радостта от подобреното здраве, от привличането  на повече пари, удоволствието от добрите взаимоотношения със себе си и с околните  и от професионалното израстване.
В “Осъществи желанията си” Абрахам  ни изпращат своите основни послания, които да ни помогнат да изживеем живота си  в радост, израстване и свобода.