Ново начало - практика с утвърждения

Ново начало - практика с утвърждения

10.00 лв.

Навлязохме в ново ниво на съществуването. Все повече хора осъзнаваме, че сме творци на живота си и можем да ползваме това познание, за да творим по-добър живот за себе си и за све­та си. Природният закон (каквото посееш, това ще пожънеш) е този, който управлява последствия­та на човешкото поведение и неговият първи прин­цип е Ментализмът – всяко проявление започва с мисълта, с идеята, със стремежа. Намерение­то е могъща сила, която е на разположение на всеки. Намерението придобива още по-могъща сила, когато го изкажем на глас и го придружим с действие, което го подкрепя.
Най-могъща е си­лата на човек, който е обединил мисли, чувства, думи и действия в едно единно цяло. В тази прак­тика ще правим точно това – ще обединяваме мисли, чувства, думи и действия с цел постигане на желаните от нас неща.

Категория:

Описание

Ново начало
Практика с утвърждения и геометрични символи за успокояване на ума и подобряване качеството на живота
Димитрина Спасова

Навлязохме в ново ниво на съществуването. Все повече хора осъзнаваме, че сме творци на живота си и можем да ползваме това познание, за да творим по-добър живот за себе си и за све­та си. Природният закон (каквото посееш, това ще пожънеш) е този, който управлява последствия­та на човешкото поведение и неговият първи прин­цип е Ментализмът – всяко проявление започва с мисълта, с идеята, със стремежа. Намерение­то е могъща сила, която е на разположение на всеки. Намерението придобива още по-могъща сила, когато го изкажем на глас и го придружим с действие, което го подкрепя.
Най-могъща е си­лата на човек, който е обединил мисли, чувства, думи и действия в едно единно цяло. В тази прак­тика ще правим точно това – ще обединяваме мисли, чувства, думи и действия с цел постигане на желаните от нас неща.
Практиката спомага да се преструктурира човешкият ум, да се изчис­тят стари, недобре работещи убеждения, да се балансират мозъчнитe полукълба, което води до постигане на по-ясна мисъл, по-дълбоки поло­жителни чувства, по-целеустремени действия.
Символите са дадени от Вселенският раз­ум чрез многоизмерното същество от бъдещето Башар, който е канализиран от Дарил Анка.
Препоръчително е практиката да се прави поне един път дневно в реда, по който са дадени утвържденията, като в началото, докато свик­нете с практиката, можете да слушате записа на канала на Димитрина Спасова в You Tube.