Биорезонансна диагностика и терапия

Биорезонансна диагностика и терапия

Биорезонансната диагностика е един от най-безопасните и ефективни методи за ранно и цялостно диагностициране на здравословни проблеми.Този най-съвременен подход за диагностика съчетава знанията на източната медицина за холистичното здраве с достиженията на науката. Дава информация за състоянието на гръбначния стълб и на всички органи и…