Символите – Изразявам

Символите – Изразявам

Димитрина Спасова Символът Изразявам. Тук откриваме една централна женска фигура, една сфера с много мъжка активност, която работи, за да изразява себе си. Да обърнем внимание на тази тройна конфигурация, която ще откриваме и в следващите символи по нататък. Има изразяване на три нива. По…

Символите – Приготвям се

Символите – Приготвям се

Димитрина Спасова Продължаваме да навлизаме в символите. След като сме се центрирали в себе си, започваме да раждаме нови неща. Разширяваме се в пространството, във времето. Имаме нужда от баланс и след като сме постигнали хармонично състояние, идва момент, в който да се приготвим. Приготвяме…

Символите – Баланс

Символите – Баланс

Димитрина Спасова В символът Баланс хармонично разположени женската и мъжката енергии. Постигането на Баланс се нуждае от стабилна женска енергия в края на всяка една мъжка сила. Веднага може да се усети стабилността  на символа, с централна женска фигура и мъжки енергии, които се излъчват…

Символите – Разширявам

Символите – Разширявам

Димитрина Спасова Какво означават тези символи? Как са свързани те? Как да ги използваме повече в нашето ежедневие, така че да преминаваме в една по-спокойна, хармонична изява на нашата Истинска, Божествена, Творческа, Вселюбяща, Всемъдра същност? Защото ние сме това. Една Всевечна, Божествена космическа енергия, която…

Символите

Символите

Димитрина Спасова Иска ми се да ви разкажа за моята лична опитност със символите. Аз работя с тях от няколко години и виждам каква огромна помощ и подкрепа ми оказват. Тези символи, като геометрична форма, като качество и излъчване, идват от изключително високо ниво на…

Работа със символа Манифест

Работа със символа Манифест

Димитрина Спасова Когато сме в състояние да взимаме избори, които да ни помогнат да се чувстваме по-добре, означава, че имаме насока, която е добра за нас. Обикновено когато енергията ни падне, губим основната линия, оплитаме се в детайлите на нашето ежедневие и загубваме връзка със…

Да бъдем отговорни за действията си

Да бъдем отговорни за действията си

Димитрина Спасова Идва ново време, в което осъзнаването, че сме творци на живота си, ще се изправя пред нас с все по-голяма сила. На практика това означава да поемем все по-голяма отговорност за нашите чувства-мисли. Първо са чувствата и въз основа на тях се раждат…