Етапът на допускането

Етапът на допускането

Димитрина Спасова Най-важните неща от учението на Абрахам: ♦ Процесът на съзидание от 3 стъпки – ИСКАМ, Вселената ОСЪЩЕСТВЯВА, ДОПУСКАМ. ♦ Законът за привличането – подобните неща се привличат. Това, върху което фокусирам вниманието си, аз го привличам в живота си. ♦ Изборът да се…

Законът за привличането, фокусът и емоциите

Законът за привличането, фокусът и емоциите

Димитрина Спасова Има доста практики, които учителите Абрахам ни дават, с които можем да работим и да използваме в ежедневието си. Но като едно добро начало е, да бъдем по-осъзнати с емоциите си. От първостепенно значение е да ги наблюдаваме, за да започнем да ги…

Силата на емоциите

Силата на емоциите

Димитрина Спасова Едно от основните послания, които учителите Абрахам ни дават, е важността на емоциите. Обяснявайки мястото на емоциите, те ни дават могъщ инструмент, с който да можем да направляваме живота си. Творим своята реалност със силата на мисълта си.  Това, върху което спираме вниманието…

Учението на учителите Абрахам

Учението на учителите Абрахам

Димитрина Спасова ♦ Кои са Абрахам? Учителите Абрахам дойдоха като отговор на нашите въпроси, за истината за нашия свят, за себе си, за Бога. Когато знаем повече, ние можем да се променяме към по-добро, да променяме и света, в който съществуваме към по-добро. Абрахам са…

Съзнателни творци на живота си

Съзнателни творци на живота си

Има Вселенски закони, които влияят на всичко във Вселената – всичко физическо и всичко Нефизическо. Тези Закони са абсолютни, вечни и вездесъщи. Когато разбирате тези Закони и умеете да ги прилагате, преживяването ви се подобрява неимоверно. Всъщност само като разбирате и прилагате тези Закони, можете…

Кои са Абрахам?

Кои са Абрахам?

И така, кои са Абрахам? Аз бих ги описал като неизразим Нефизически феномен. За мен те са „група” от невероятно мъдри и безусловно любящи учители, които ни показват как да прилагаме на практика естествените Закони на Вселената… Наричам ги най-чиста форма на любов, която някога…

Вселенските закони: определение

Вселенските закони: определение

Вечните Вселенски закони са три. Искаме да ви помогнем да ги разберете по-ясно, така че да можете да ги прилагате съзнателно и ефективно във физическия си живот. Първият закон, който ще ви предадем, е Законът на привличането. Ако не го разберете и не се научите…