Израстващо съзнание подкаст, еп. 2, Какво наистина се случва?

Израстващо съзнание подкаст, еп. 2, Какво наистина се случва?

Какво наистина се случва?

Да погледнем от по-широката си перспектива на Духа-творец, да погледнем по-голямата картина от гледната точка на тази част от нас, която вижда красотата на този космичен танц и знае какво представлява той всъщност. Това е игра и е нещо, което сме избрали: да бъдем тук и да играем. Всичко, което в момента се разиграва, е нещо, на което ние сме се съгласили преди да дойдем тук.

Всъщност, сме безкрайно развълнувани да бъдем тук и да бъдем част от всичко това. Да, от човешка гледна точка, от позицията на човешката оперативна система и система от вярвания, всичко това може да изглежда доста обезпокоително, неудобно и може да създава допълнително объркване. Време е да разберем, че преминаваме през трансформация, която изисква от нас да се освободим от старите неща.

Да посрещнем трансформиращите енергии

Това, което се случва в момента, е, че буквално сме бомбардирани от много мощни енергии, които ние сме повикали чрез колективното съзнание и с помощта на нашите братя и сестри от други ареали и измерения  и чрез връзките ни с други души, с които сме силно свързани. Ние сме бомбардирани от трансформиращи енергии, които влизат в нашия свят и носят нови кодове, нови активиращи аспекти, нови по-високи светлинни честоти.

Говорим за навлизането на по-висок спектър на слънчева светлина, говорим и за по-пълен светлинен спектър, които да отразява истинската ни природа. Той отразява нашата истинска същност, Първоизточника вътре в нас и излиза на преден план. Причината всичко това да излезе на преден план е да ни помогне да направим разместване вътре в нас и на нашата земна игрална площадка като част от космическата игра. Всички ние сме дошли тук като могъщи създания и сме донесли космически кодове и светлинни спектри, както и нива на съзнание, които за сега са в спящо състояние.

Малко предистория

Сега ще ви разкажа за преходния аспект на този процес или как всичко се случва. Преди около 15 000 години, планетата беше преоборудвана, един вид препрограмирана, преинсталирана с нова операционна система. Този процес изискваше и подобрена матрица, която също е вид операционна система. Тя също се промени и подобри , като по този начин промени и операционната система на земята по отношение на това, какво може да отразява, какво енергийно ниво и какво ниво на съзнание може да поддържа.

Част от това подновяване изискваше планетата да има операционна система, която да е много технически напреднала, и казвам това в най-общ смисъл, защото системата е напреднала и на ниво съзнание и съответни способности.

Земята се превръща в център на този  квадрант от планети

Та, планетата Земя беше оборудвана и настроена да бъде способна да управлява органично, естествено 3д (триизмерно) съзнание и триизмерна плътност и да има възможност и да позволява израствване на съзнанието на четири-, пет-, шест, седем-, осем-, девет-измерно ниво съзнание и да може да приема всякакви играчи, които искат дойдат на тази планета. Всичко беше преоборудвано и пренастроено, за да предостави нещо само по себе си уникално за планетите от цялата галактика.

Заради разположението на планетата, Земята стана център на този  квадрант от планети на галактиката. Позицията й в пространството не само допринася за развитието на всички планети свързани с нея, но и към слънчевите системи, свързани в този квадрант и също цялата галактика. Също така й помага да бъде приемник на подкрепа, което даде на планетата Земя възможността да продължи да еволюира интензивно.

Планетата земя се завърна към първоначалната си функция, а именно да бъде огромен хард драйв и да поддържа доста широк спектър от честоти и светлинни спектри, така че и други съзнателни/духовни същества, други аспекти на нас самите в различни форми, да могат да дойдат тук и да се чувстват комфортно и да са способни да функционират тук за известен период от време.

Заселване на Земята със съзнателни, разумни същества

Като част от преоборудването Земята беше заселена с духовни/съзнателни същества или разумни/духовни форми на живот. Донесени бяха и бяха посадени различни видове растения от различни планети в галактиката. Земята бе населена с растителни форми. Всички те притежават специфични черти, специфично съзнание, специфичен светлинен спектър и всички те представляваха до известна степен планетите, от които идваха. Бяха леко модифицирани, за да могат да функционират в хармония с планетата Земя.

Другото, което се случи, беше изчезването на различни видове от определени животински царства, така че и животни бяха донесени от други части на галактиката от различни планети. Различни видове рептили или това, което наричаме морски животни или птици и др. бяха внесени, за да заместят изчезващите видове и да допринесат към различните, разширяващите се честоти, както и да помогнат с управлението на енергиите, които биха позволили други същества да посещават планетата и да се чувстват в известна степен у дома.

Разбира се, всички те бяха модифицирани, така че да могат до известна степен да управляват и обуздават определени аспекти от нас самите, да ни подкрепят да създадем нови същества.

Появяват се и хората в сегашната им физическа форма

После на Земята бяха заселени и хората в сегашната им физическа форма с капацитет и възможности, с които да отговарят на планетата Земя и на нейната естествена матрица. Физическата форма, която беше създадена, беше комбинация от свързване на кодовете на 12 галактически вида.

Пропорцията, с която генетиката на един или друг вид участваше, беше различна и затова имаме различни човеци, що се отнася до цвета на кожата им или леки вариации в операционната им система, а също и разлики в нещата, върху които биха се фокусирали/концентрирали, какви енергии и спектри на техните репрезентации биха могли да управляват. Това в никакъв случай не прави една комбинация в една форма по-добра от друга.

И ето ни тук, физически тела, създадени от 12 различни вида, бихме могли да ги наречем 12-видови хибриди, но същевременно напълно хармонични, не само с Гая, но и с всички разумни същества на планетата и също така с енергиите, които съществуваха в този космически квадрант на галактиката. Беше оставена възможност физическите тела да бъдат осъвременявани, преработвани и допълвани при нужда.

Всичко това се случи преди 15 000 години и аз бях част от него, не като Франко, но душата ми участваше като един от ключовите инженери, ангажирани в процеса на преоборудване на планетата Земя и заселването й с нови видове и нови души, които биха могли да живеят тук. И всичко това се случваше, разиграваше и мултиплицираше за период от около 5 000 години.

Как се включват други същества и техните предложения

После, преди около 10 000 години, се осъществи и включването в системата на други същества, но за сега няма да разказвам за това в детайли, а ще го засегна в някой от бъдещите епизоди.

Но! Тези същества дойдоха с нови предложения и създадоха за нас възможността да преживеем нещо напълно различно, което предполагаше модифициране на оперативната система на планетата и на човека.

Всъщност първоначалната матрица беше толкова могъща, че нямаше как да бъде препрограмирана. Така че това което се случи, беше, че те създадоха друга енергийна решетка, която ние наричаме обърната матрица и тя манифестираше всичко на обратно и вместо еволюция, прогрес, започна обратен процес на анти-еволюция или регрес.

Всичко започна да се случва на обратно, което пък доведе до определено ниво на объркване. Възможността да се чувстваш загубен в матрицата се повиши. Луната беше внесена в системата, за да служи като трансмитер, сателит, за да подкрепи съществуването на новата матрица и на това преживяване.

Появява се и Егото

Тогава, за да се подпомогне новата насока, ни беше имплантиран и изкуствен интелект, оперативна система, наречена его. Оперативната система на първоначалното човешко тяло с огромните му възможности в онзи момент бяха модифицирани, така че да се ограничи рязко връзката с Първоизточника и с другите разумни видове.

Ще навляза с повече подробности в друг епизод, в който ще разкажа за тези многобройни въздействия, защото това пряко засяга промяната, която се случва в момента.

Част от тази модификация се случва преди 10 000 години и засяга промяна на нашето ДНК. Всяко наше ДНК представлява определена галактична раса и е приемник и предавател, който продължава да има обратна връзка към първоизточника си и получава необходимото осъвременяване от всеки определен вид.

Това е причината, поради която различните нишки ДНК са живи и имат теломери и т.н., така че да могат да предават информация и в двете посоки и ако можеш да получаваш осъвременяване, ще имаш възможност да прогресираш и да не поддържаш регресиращата обърната наопаки матрица, защото тази матрица изисква затворен кръг, които не може да се развива и всички други оперативни възможности на системата бяха направени така, че да не са свободно опериращи, защото ако можеха да бъдат такива, не биха могли да поддържат тази обърната матрица, обърната наопаки оперативна система.

И така, с тези промени се извърши преход от органично 3д с капацитет да стане 4д, 5д и нагоре, към регресивно 3д, където всичко се случваше на обратно – процесът, който протичаше, беше по-скоро обратното на еволюция – регрес. После преминахме по-нататък към регресивно 2д и всичко това беше инициирано преди 10 000 години.

В най-скоро време ще можете да чуете цялата статия на платформата Сторител.

Превод Ася Цветкова / Редакция Димитрина Спасова

За повече яснота и вдъхновение – Franco DeNicola

 

Facebook Коментари