В какво уникално време живеем - 21.11.2020

В какво уникално време живеем - 21.11.2020

В какво уникално време живеем –
21.11.2020 – какви числа!
За поредна сутрин се събуждам с радост в сърцето.
Без съмнение – преминахме в нова, по-хармонична реалност.
Без съмнение – аз отново избирам
да се освобождавам
от страданието и разрухата.
Без съмнение
отново избирам радостта и съзиданието –
мисъл след мисъл,
дума след дума,
действие след действие.
Стига страдание, разруха.
Изпълвам се с признателност и благодарност,
отварям се и позволявам
на Светлината/на Бога/ на Безкрайното Единство
да работи с мен/чрез мен като човешка личност –
за мое собствено добро
и за общото благо.
Днес съм в Потока светлина и радост,
центрирам се в собствената си Всевечна същност
и с лекота се устремявам напред,
към още по-прекрасни преживявания
в новия ни хармоничен свят.
Мир, Светлина и
повече радост и съзидание
по Пътя за всички.
Facebook Коментари