Да се обърнем към Свръхчовека в самите нас – Част 1

Да се обърнем към Свръхчовека в самите нас – Част 1

Франко Де Никола Епизод 43 Да се обърнем към Свръхчовека в самите нас – Част 1

В епизод 43 ще разгледаме човешкото същество. Неговата сила, качества, способности, приспособимост и трансформационната природа, които силно сме подценявали.

Човекът е едно чудо

Човекът е едно чудо и притежава уникални възможности и познания. В много отношения е привилегия да бъдеш част от това физическо съществуване / присъствие на тази силно променяща се планета, особено сега.

Хуманоидното превозно средство, наричано от нас човешко тяло, притежава точно определена уникалност и съвкупност от неща, които много от нас не са оценили напълно.

Ще разгледаме характерните особености, допринасящи за създаване на ДНК, подходящите възможностите, които имаме и това, което предлага планетата.

Избрали сме да бъдем инструмент в процеса на развитие.

Това, което преживяваме колективно на тази игрална площадка и в нас самите, оказва огромно влияние върху прогреса/напредъка на съществуването на нашия Първоизточник, слънчевата система, галактиката и вселената. Избрали сме да бъдем част от всичко това и инструмент за осъществяването му.

И ето ни отново тук, като този път сме се събрали да погледнем фактически на човешкото ни изживяване, на човешкото ни битие, на човешкото тяло и неговите способности.

Стигнахме до момент, когато е изключително важно да разберем всичко това. Нещата продължават да вървят напред и е от съществено значение, къде точно сме ние днес.

Толкова много от нас са подценявали в огромна степен всички благини, качества / способности и възможности, и в действителност, в прекия смисъл на думата не са оценявали какво значи да бъдеш в човешка форма на тази специална планета.

Скок в развитието на технологията

Знам, че в съвместното ни пътуване вече няколко пъти сте ме чували да казвам, че тук, в това изживяване има нещо уникално. Освен това имайте предвид и фундаменталното изграждане, превърнало се / преминало в прекрояване / преоборудване на планетата Земя.

Това, което сме изживели по онова време на Земята, и което е било въведено преди 15000 години, е било огромен скок в развитието на технологията.

Можем се позовем на този скок като справка, в смисъл, как в действителност можем да обработим / премоделираме дадена планета по такъв начин, че да може да понесе изключително много потоци енергия, които да бъдат използвани на толкова много нива.

И това е било нещо . . . , било е чудо да използваш инженерните аспекти на толкова много различни души, които по това време са били въвлечени в различни физически същности като дарители / съучастници.

В същото време обаче, докато сме прекроявали планетата Земя, душата ми е била пряко въвлечена като един от основните инженери, за да бъде включена наистина в създаването на нещо, което не е било създавано.

Характерни особености на нашата планета

И в същото време, то да има толкова мощни варианти-форми, че на по-голямата част от планетите това нещо просто не съществува; т.е. планетите не могат да го поддържат.

Да го кажем така: по-голяма част от планетите в нашата галактика са със строго специфични характеристики.

Тези особености се изразяват в поддържане / представяне на конкретна опитност / изживяване / съзнание и съответно начина на съхранение / на подпомагане съществуването на определени физически тела и всички съзнателни същества, свързани с тези игрални площадки.

Преминали сме през опитността / преживяванията на лемурийците и атлантите, както и на много други преди това.

Но при последното трансформиране, за което говорим в момента, целта е била да се направи нещо различно.

Съществувало е ясното осъзнаване, че каквото и да се създава, намесата няма да бъде от такова естество, с каквото са се сблъскали лемурийците и атлантите.

Дадена ни е солидна възможст да впрегнем и използваме всички ресурси.

Ролята на матрицата

Когато е започнало реорганизирането на планетата Земя, органичната матрица, поставена / вградена да представя / поддържа нашите изживявания, е била кодирана.

Кодовете са били така създадени, че да поддържат всичко от третото измерение, та чак до деветото.

Но не е само това. Всичко е било така проектирано, че да еволюира самостоятелно. И то не само защото хората са щели да населяват тази планета. Всичко е трябвало да еволюира чрез взаимоотношенията / зависимостите с обърната матрица.

Тя от своя страна е свързана с всички останали матрици в нашия квадрант на галактиката.

Нашата уникална планета

 Така! Разположението на планетата ни е било доста уникално. Но не в смисъл, че нещо подобно не е било правено преди. По-скоро начинът, по който нещата са били оформени, как са били свързани, как са приведени в съществуване. Та този начин е бил доста различен и уникален в много аспекти.

Има едно уникално нещо, което инженерният екип е решил да направи. Да поддържа и използва планетата като възможност / потенциал, като съвкупност от средства, за да могат много други видове от други планети да ни посещават, да се привеждат в хармония с нас, да играят с нас. Идеята е била да се получи една игрална площадка, която да съвместява многоизмерни и паралелно с това многобройни раси.

В същото време матрицата продължава с кодирането, за да оползотвори определени честоти, които да се използват така, че посещаващите Земята видове да усещат в някаква степен приликата със собствения си дом.

Всичко това е било включено и дори подобрено / доразвито в последствие.

Хармонията между Съзнателните същества на нашата планета

Толкова много съзнателни същества са били внедрени на планетата. Включително и различните видове на растителното царство. Те всички са съзнателни същества. Всички те контролират и поддържат определена честота, предават/ излъчват на определена честота.

Така се получава едно обширно видоизменение, което е било невъзможно на друга планета по онова време. Този процес води до леки промени на много различни видове, за да може всичко на планетата Земя да се сработи, да си взаимодейства хармонично.

След това е било вмъкнато и животинското царство с неговите много много различни видове. Всички те поддържат определено ниво на съзнание, определена характерна честота.

В същото време обаче всички те са били леко донастроени, за да си хармонизират, да бъдат в единение не само с растителното царство, но и с Гая, както и едни с други.

Отново се е получило огромно видоизменение и в резултат много различни видове вмъкнати на планетата Земя. Ето защо имаме такова богато животинско царство.

Разбира се през годините е имало промени. Те довели до закърняване функциите на някои видове, които ние наричаме изчезнали.

Отново поради промените през които сме преминавали, други видове са били включени и въведени в играта. Такъв е случаят с океанското царство, с птиците – толкова много видове, както и влечугите, които са включени в съществуването / в играта по това време.

И когато говоря за влечугите, имам предвид, че те са впрегнати /включени, но не за да заместят хората по един или друг начин, а за да изиграят ролята си на допълващи същества. Защото всичко е от Първоизточника, всичко е на една и съща вълна.

Всичко гореизброено е поставено в играта, за да допълни човешкото изживяване. Това е била целта.

Какво е околна среда и огромното и значение и сила

Искам да направя леко уточнение. Отново целта е била да се създаде околна среда.

Тази смесица от различни видве поддържа различни варианти енергия и много от тях произлизат от по-високо вибрационно съзнание. И всички тези видове или енергии са били въведени на планетата Земя.

Когато човекът е трябвало да бъде въведен/представен. . .

Докато все още е бил в процес на разработка по онова време, човекът е бил така замислен, че да хармонизира / да бъде в съответствие / в единение с всички тези различни видове и енергии.

Разбира се, преди 15000 години, когато тази версия човешко същество е била въведена, тук, на планетата Земя вече са съществували многобройни различни видове. Някои от тях внедрени на планетата, други видоизменени, леко пипнати впоследствие.

Всичко е сътворено от Създателя

Но ние не сме тук днес, за да омаловажаваме процесите и да кажем – добре, но ние не сме създадени от Първоизточника.

Всички ние и всичко е сътворено от Създателя. Всъщност няма нищо извън Първоизточника.

Ще използвам примера с инженерите и технолозите, и т.н. или пък други автори, творци, които днес работят на Земята. Искам да дам само пример.

Те непрекъснато изучават различни начини да съчетаят, да съвместят в едно определени компоненти, за да съдадат нещо много по–сложно, фукнкционално и развиващо се.

Точно поради тази причина сме свидетели на технологичен напредък. Въпреки краха на много от технологиите и ритника отзад, което със сигурност не е предвидено.

Нашата уникалност

Когато е създавано физическото изживяване . . .Как се е случило всичко. . .

Имало е група учени, ако искате ги наречете инженери, които са били опитни в създаването на физически форми. Създавали са кодове, употребявали са и са вграждали различни спектри светлина. Всичко трябвало да бъде холограмно, каквато е и планетата.

Искали са да създадат човешката форма с такава структура, която да функционира / да работи хармонично / в единение с всички видове на планетата. И да поддържа същствуването им. Освен това да бъде в състояние да използва съзнанието, вибрацията, честотите на много много различни видове по едно и също време.

Facebook Коментари