ПОТОКЪТ НА ДОБРУВАНЕ И ДОБРОТВОРСТВО

ПОТОКЪТ НА ДОБРУВАНЕ И ДОБРОТВОРСТВО

Аз съзнателно
ИЗБИРАМ И
СПИРАМ
да използвам състоянието на света и на другите
като ИЗВИНЕНИЕ АЗ ДА НЕ СЕ ЧУВСТВАМ ДОБРЕ.

Аз съзнателно
ИЗБИРАМ И ПОЕМАМ ОТГОВОРНОСТ
ЗА СВОИТЕ МИСЛИ/ЧУВСТВА, ДУМИ, ДЕЙСТВИЯ
и вървя стабилно в Потока Добротворство.
Съ-творявам по-добър живот за себе си и за света си
с признателност и благодарност.

ЖИВОТЪТ Е ДАРÉН!
Аз ИЗБИРАМ да се радвам да добрите му страни
и да ги изграждам с всяка своя мисъл/чувство,
дума и действие – все повече и повече.

Всеки е добре дошъл в новия ни свят на
ДОБРУВАНЕ И ДОБРОТВОРСТВО.

Димитрина Спасова

Facebook Коментари