Постигане на по-разширено осъзнаване Епизод 19, част 3

Постигане на по-разширено осъзнаване Епизод 19, част 3

 

https://francodenicola.com/

Заедно придаваме нова форма на всяка структура от нашата действителност

  /първи въпрос/

Съдържание hide

 

Един от въпросите, който изникна, и с който се внася известна яснота, касае различните етапи на планетата Земя. Как са били осъществени нещата? Кой е бил отговорен за различните ролеви игри, довели ни до тук. За четвърти път можем да играем с тези енергии и програми, които изживяваме. Самите те са в процес на преобразуване, както вече е ясно за всички ни.

Първият път го споменахме, когато ставаше дума за това, дали има друга раса. Тази раса всъщност е била създадена и подкрепяна по определен начин.  Ще дам подробности. Планирам да направя съвсем отделен епизод за това. Обособяват се 4 въпроса, които възнамерявам да обединим. Когато успеем, ще направя отделна тема и за това. Наистина става дума за произхода. За това от къде произлизат нещата? И как в действителност да разберем това, което се разиграва? И преходът през който преминаваме, разбира се? Ето защо, в даден момент ще застъпим и този въпрос.

Как да бъда много по-полезен и по-ефективен

Ето и друг въпрос. Колко сме уязвими на индивидуално ниво? Знам, че сме говорили на кратко за това по различно време в епизодите.

Засега, едно от нещата, към които много хора проявяват загриженост, като гледат всичко, което се представя и начина, по който се разгръща, е фактът, че сме ограничавани, че ни заповядват разни неща и всякакви подобни.

И хората казват: „Добре, няма да вливам повече енергия в това. Няма да позволявам то повече да властва!“. Или пък се питат: „Как мога да вляза в конкретна роля, за да бъда много по-полезен и по-ефективен в това отношение. И как да бъда по-практичен? Как да помагам с промените, които се осъществяват?“.

Това е един доста добър въпрос. Както знаете, много хора биха искали да се включат по един или друг начин, за да сътворяват промяната.

Точно в този момент, ако разбираме в дълбочина как действително работи всичко това, каквото и осъзнаване / разбиране да придобивате у себе си, от каквото и да се освобождавате . . .

Начинът ни на живот в обърната 2д, 3д матрица

Нека го приведа в контекста. Докато начинът ни на живот е в обърната 2д, 3д матрица, всяко нещо, което сме изградили до този момент, ние продължаваме да го захранваме с енергия. В този случай, ние сме почти неспособни да променим каквото и да е. Защото в момента всичко, което правим е да подпомагаме съществуващото. Съществуващата оперативна система, съществуващото положение, съществуващия дневен ред, както всеки би могъл да го нарече. В основни линии ние гледаме постоянно към статуквото.

За да улесним себе си и да се отдалечим от вече изграденото, както и да способстваме за разрушаването му, и като казвам разрушаването му, имам предвид дестабилизирането му, е необходимо да дадем възможността на самото статукво да премине през преходния си аспект.

Да създадем промяната в самите себе си

Вече знаем, че единственият начин да го постигнем, е да създадем промяната в самите себе си. Всичко, което споделяме, всичко, на което сме изложени, което изживяваме в себе си енергийно, съзнателно, ни служи като средство за тази цел. Трансформации се случват с тялото ни, в ума ни, промени настъпват във взаимоотношенията, които имаме и т.н. Всички тези компоненти се включват в играта в този времеви отрязък по един много мощен начин, за да успеем ние да придобием значителна сила.

И познайте какво! След това наистина трябва да навлезем в нашето естествено състояние. Бъркотията / хаосът е преходът, през който преминаваме сега. Също и броят на хората, които участват в прехода, и които поддържат определена енергия и продължават да израстват в тази енергия, в това съзнание, в този техен трансформиращ компонент.

Трансформиращият компонент в самите нас

Когато се обърнем към трансформиращия компонент в самите нас, ще видим, че се разрушават всичките ни оперативни системи, системите ни от убеждения и всички неща, които сме направили тук, представляващи стария свят, настоящата оперативна система, която бавно се руши и дестабилизира. И наистина се излиза от системата. Тъй като всички сме свързани, когато преминаваме през тези процеси, много ясно ще видим, че се създават нови отвори / входове и се получава поток 20 000 спрямо 1 /едно/. Имам предвид, че един индивид, който постига необходимата висока честота, е в състояние да обезсили и трансформира 20 000 от противоположните на него.

Противоположните на него са тези в по–ниските честоти. И едно от нещата е, че много от високо захранваните и самодоминиращи сили, играли различни ограничаващи ни роли, все още са част от нас и съответно от нашия принос към тези промени. Но те не могат да бъдат поддържани вечно, защото енергиите и това, през което преминаваме ги изважда от строя. Така да се каже, за да не работят. Но дори не става дума за това да работят. Защото те това е трябвало да правят. А всъщност да им се позволи да се развият, да се подобрят, за да не създават повече това мощно състояние.

Да подпомогнем колективната промяна

Минавайки през тези промени и променяйки начина, по който обработваме нещата, променяйки начина, по който виждаме нещата, чувстваме / усещаме, връзката, която имаме с тях, достъпът до тези по-високи честоти, които минават през нас и вече променят всеки аспект на самите нас, достъпът до използването на по-високо съзнание, което е органична 3д и органична 5д, и отвъд, всичко това вече променя не само нас. Ами то се лее, тече изобилно по цял свят по един много мощен начин, за да създаде нови активации, трансформации и т.н. За да преобразува много от плътните, солидни и блокирани енергии, които имахме, както знаете. На колективно ниво всички те са били не само захранвани, но така вкоренени, че не сме имали възможност да се освободим от тях по един по-лек начин.

Сега когато погледнем всичко това, разбираме, че промените, през които преминаваме подпомагат колективната промяна на друго ниво. Да го обсъдим. В момента съществуват хора на различни позиции, които могат да се разглеждат като лидерски или имащи съдбоносни роли. И не говоря за елита по най-високите върхове, имам предвид по-малката част от 1-я%. Защото дори този 1% е поначало на различни етапи, които обаче не са напълно реализирани.

Как да направим изпращането / приемането на инструкциите силно въздействащо

Тези на различните позиции могат да бъдат членове на правителства от различни държави, които и вече са преминали през известна трансформация. И съответно е създаден проход, през който могат да получават инструкции от нас. Инструкции, които да ги накарат да стартират промяна в ролите си, което ще повлияе на цял свят. Ще видим доста хора, непреклонни / твърди в своите оперативни програми, които получават инструкции от нас. Това са хора в правителствата, в медицината, образованието и всички други нива. И военното дело, разбира се. И което и ниво да изберем, включително финансите, които получават указанията, изпратени от нас.

Единственият начин обаче да направим изпращането / приемането на инструкциите силно въздействащо е състоянието на висока признателност и любов, в което трябва да сме. Не става да изискваме промени у нещо, само защото не го харесваме. Няма да се получи. Това е филтриране и само подсилва старото. Затова не трябва да осъждаме, не трябва да използваме категориите добро или лошо, правилно или грешно.

Но чрез признателността и любовта, можем да кажем: „Добре, няма да подкрепям ваксините, няма да подкрепям всички тези нови технологии и т.н.!“

Ще засегна темата с технологиите по-обстойно в някои от епизодите. Там ще обясня как се случва преходът на Земята в този времеви отрязък и какви са били ролите към този момент.

Неприемането – да го правим с любов

Неприемането на ограниченията или старите модалности. Неприемането повече на диктатурата. Неприемането на факта, че ние лично нямаме способностите да бъдем креативни. В смисъл да допринасяме за създаването на ново общество, нов свят, нов начин на изживяване, който е много по-естествен за самите нас. Цялото това неприемане трябва да го правим с любов.

Първото и най-важното е да кажем с любов: „ Това не го подкрепяме. Това е, което желаем, което чувстваме със същността си!“

И тогава то навлиза и вече стимулира кодовете, записани в тях. Говоря за тези, които са на различни позиции.

Искаме сами да правим своите собствени избори

Не говоря за онези по самите върхове, защото те всъщност нямат активни рецептори на този етап. Те обаче изискват огромни количества енергия, за да продължават в старата посока. А тази енергия е много ниска. Тя е нискочестотна и е въз основа на страха за оцеляване и т.н. Наричаме го рептилоподобно поведение. Това е един вид реалност, оперативна система на егото, която създава илюзорната проекция. Те изискват това да продължи, тъй като жизнените им сокове намаляват и то намаляват от доста време.

Допълнително съществува и енергийно вмешателство, заради всички тези нови енергии, които навлизат. Както и заради енергийната честота на Слънцето, на Гайа, нашата честота също и т.н. Така че те се изтощават все повече. Много от ритуалите, които са изпълнявали, също са отстранени. Защото има индивиди, навлезли в тяхното поле. И те са прекъснали конкретни доставки, които до този момент са ги стимулирали.

От нас зависи как ще се променяме и колко време ще зареждаме статуквото

Тези, които в този момент са по-ниско в йерархията и са на различни позиции, са същите, които разполагат с необходимите отвори / входове, защото не са пълни хибриди. В основни линии те са активни. В смисъл, че са подобни на нас. Но са били заключени много дълбоко в тези програми. И там вече се получават отвори.

Ще срещнете известни хора на определени нива в правителството, които започват да разбират какво искат хората. Не говорим за хора, които казват: „Спасете ни, спасете ни, защитете ни, дайте ни!“ и т.н. Защото разбираме погрешната илюзорна част. Както знаете, тя се поддържа в определена степен от онези, които искат да продължат с играта тук.

Но ние сме тези, които казват:

Знаете ли какво? Сега ще ви инструктираме със сила 20 000 пъти по-голяма.

Не я разглеждаме като сила, предизвикваща конфликт, а като честота с много висока мощ, която излъчваме и с която казваме:

Сега ви даваме указания да промените ролята си, за да ни подкрепите по нашия път. Ние сме на това игрище на органичната 3д и органичната 5д матрица. Ние сме тези красиви кристални тела, от които сме произлезли. И които отново ще активираме у себе си. Ще гледаме да променим цялата система от чакри и отново да формираме напълно нашата ДНК.

Но това е само частица от процеса, който се осъществява. По същество ние им даваме инструкции, разбира се дори и за ваксините. В момента ще откриете лидери, които казват: „Не, няма да го позволим!“ „Защо?“ Защото много от нас казват:

Настояваме за свободна воля. Не искаме нищо да ни се налага. Искаме сами да правим своите собствени избори. Искаме да използваме тези избори да изживяваме себе си във физическата форма. Да не ни се казва как да действаме. Отворени сме да получаваме информация, но информация, която е точна, доказана. А не разни описания, дневен ред, пропаганда или друго подобно.

Това е което правим.

Да се синхронизираме, да се обединим, да засияем и да изпълним с енергия истинската си същност

И е важно да сме в състояние на неутрална любов. И след това да отправим указания към отворите / входовете на един нов свят. Или наистина да раздвижим и използваме новата платформа, която от миналата година вече е въведена и пусната в действие.

Няма да повярвате с какъв огромен потенциал разполагаме към този момент. Затова е толкова важно всички да се синхронизираме. Да се обединим в този момент. И в действителност, вместо да се съревноваваме, което е един вид част от старото положение, да се обединим и наистина да засияем. По този начин ще изчистим програмите си, свързани със стария свят и ще изпълним с енергия истинската си същност.

И можем да кажем: „ Добре, това е, което искаме да породим!“

Това един вид налагане ли е? Или искаме да наложим нещо на масите?

Не, не е така. Защото самите маси може да са толкова дълбоко в състояние на програмиране, че все още поддържат по един мощен начин съществуването на 2д и обърнатата 3д матрици. Или пък поддържат пристрастяването към поляризираните модели, към ниските вибрации, или оцеляването и всичко останало.

От по-високата перспектива на физическата човешка същност душата, умът казват

Искаме да излезем от съществуващото положение. Ще задържим обаче това място / пространство, защото за нас е трудно да излезем от него. Но, добре, каквото и да предлагате, ние го приемаме.

Трябва да разберем, че тези които сме на първа линия и продължаваме напред, сме един вид отворите / входовете по пътя към онова което искат останалите. Дори и да не успяват да го покажат и да не го изживяват. Това е поради изключително тежкото програмиране. Поради много тежките условия и смазващото обезличаване, и всичко останало. Не можем просто да кажем: „Добре, ще го премахнем!“

Нека преминаваме през промените в миролюбиво състояние

Затова са създадени двете платформи – органична 3д и органична 5д. Дори и тези, които искат да играят в органичната 3д, която е изцяло масово повишаване на нивото, създадена от компонентите на 2д и 3д обърнатите матрици. И двете включват в себе си органичната матрица, което позволява придвижване от едната до другата и обратно, а е възможно и директно придвижване в 5д платформа.

За да се разбере по-добре, това са основно измерения на съзнанието, съзнание на същността на първоизточника, изразени и изживени във форма, отново различни измерения на съзнанието, 3-то, 4-то, 5-то и нагоре. В нашия случай, 3-то, 5-то и нагоре, това изживяване, това ниво на съзнание и възможност за достъп е тук, но е опит/изживяване на различни планети, по различни начини, в различни физически форми, защото всяка форма има определени характеристики, с които работи. Така че всеки или всяко нещо ще го преживее по различен начин.

Нека преминаваме през промените в това миролюбиво състояние, казвайки:

Добре, давайте указания / инструкции, които наистина сме готови да приложим!

В общи линии, ако имаме едно правителствено ниво или други нива, с които да се свържем, то тогава се привеждаме в медитативно състояние, извикваме ги на преден план и им казваме:

Ние сме готови да отведем нещата на друго ниво, където вече не сме потопени в старата материя. Всички тези заповеди? Цялото това микрочипиране или друго подобно, което беше проектирано. Или пък фактът, че представляваме определено поляризирано състояние. Всичко това не желаем да подкрепяме повече и не искаме да му позволим да съществува. И изискваме от вас да се хармонизирате, защото в момента за нас е лесно да преминем през промените!

Напредваме и го правим заедно по едни много мощен начин

Това дава отговор на въпросите. Бяха два или три подобни, които реших да обединя. И реших да засегна всички тези теми, тъй като имаше загриженост към това, как можем да повлияем. Как да осъществим промените, като в същото време не излизаме да се събираме хиляди хора?

Всеки и всичко е силно засегнато по един или друг начин

Забелязваме, че има все повече и повече хора, които се събират, изказват се и не протестират по стария начин. Има информация, че на определени места, където се събират много хора, дори т.нар. полицаи или охранители в действителност са сваляли щитовете или другите предпазни средства и са се присъединявали към хората, защото са осъзнавали, че са част от всичко това. Каквото и да подпомагат, то засяга тях и семействата им, и всичко останало.

И когато казваме: „Чуйте! Ние не подкрепяме това!“ – те се включват заради отворите/входовете, за които вече говорих. Те също получават тази информация и тя отваря сърцата им, отваря умовете им. И те казват: „Какво правим тук? Ние всички сме заедно в това.“ По-рано щеше да е трудно да се види подобно нещо. Защото при т.нар. контрол над ума или каквото там представлява, не са могли да видят всичко това. Но сега вече може, заради отворите / входовете. Всъщност вече не е толкова контролирано и затегнато, заключено, както беше преди.

Всички вече знаем, че всеки и всичко е силно засегнато по един или друг начин, за да успее да премине в това осъзнаване. Важното е да запомним, наистина да помним, че напредваме и го правим заедно по едни много мощен начин. И това е основното. Само защото има по-малък брой хора, по-малък %, които го разбират и виждат, не означава, че не сме засегнати по този силен начин, повече отколкото можем да си представим в този момент.

Мощно енергийно поле

Да вземем примерите, дадени в определени моменти – група хора, хиляди хора се събират, за да медитират заедно. Те са създали толкова мощно енергийно поле по цялата планета, че насилието и всякакви други хаотични процеси, които се разиграваха, са утихнали неимоверно много. Дори случаите на убийства са намалели. Хората са започнали по-рядко да реагират първосигнално. Започнали са да се чувстват по-уравновесени, а не разбалансирани, както когато казват: „Трябва да отида там, на конкретно място, за да почувствам себе си.“

Тези примери, тъй като това са действителни примери, защото са били наблюдавани и документирани. Та те доказват, какво силно влияние можем да упражним, всеки един от нас, който преминава сега през тези промени. Желанието ни да разберем механизмите за това как работят нещата наистина се увеличава неимоверно.

Тази ситуация, в която трябваше да сме изолирани, наистина ни даде време. Въпреки че положението беше обратно на това, което изживявахме, беше много мощно. Даде ни време да изпитаме полярността от страха и всичко останало. Същевременно ни даде възможността наистина да отразим самите себе си, да се свържем със себе си. Даде ни достъп до самите нас. Също така ни позволи да открием различни ресурси. Понастоящем те ни позволяват да вградим/вкореним в себе си това, което вече чувстваме и знаем, и за което сме насърчавани от известно време.

Facebook Коментари