Създаване на здравословни/ползотворни навици/умения/обичаи/практики/рутина

Създаване на здравословни/ползотворни навици/умения/обичаи/практики/рутина

Живеем в ново време и нова енергия. С тях идва и нова информация. Тази  информация ни позволява да синтезираме ново познание. Всеки от нас има потенциал да превърне това познание в мъдрост.

Но как? Като започнем да прилагаме познанието в живота.

Познанието

Всеки от нас е Божествено съзнание/енергия и всеки е свързан с Бога, с всичко това, което е. Съзнанието/умът насочва енергията, която е сляпа. Енергията следва мисълта. Умът/съзнанието насочва енергията, която гради в живота ни. И енергията ни, както съзнанието ни, е свързана с цялото, с всеобщия енергиен океан, от който идваме и към който се връщаме след приключване на физическия живот, което на практика означава, че е неизчерпаема.

Човешкият ум

Човешкият ум е интересна конструкция. Човек обикновено е осъзнат само за това, което се случва на горните етажи, които са на светло и не е осъзнат за убежденията и натрупаните впечатления, които въздействат на съзнателното мислене и съответно определят начина на мислене.

Енергията

Енергията идва от дълбините на нашето същество.

Ретранслаторът за Божествената енергия се намира в чакра, която е на една ръка разстояние над главата на човек.  За да материализира, тя трябва да премине през цялостната конструкция на човешкия ум и енергийната му система. За да материализира, енергията се насочва от съзнателния ум, от ежедневните, често повтарящи се мисли; от осъзнатите, но по-често и от неосъзнатите намерения, които са насочвани от убежденията и вярванията на човека.

Ако Подсъзнанието е разрушително

Живототворящата енергия се филтрира от подсъзнанието, от долните етажи на конструкцията на човешкия ум, за да се проявят нещата на бял свят. Ако долните етажи на човешкия ум, т.е. подсъзнанието, са пълни с разрушителни убеждения, колкото и да се фокусира съзнателния ум на човек върху желаното, колкото и да го повтаря и да го визуализира, то няма да се материализира.

От тази позиция, действията, които ще избере човек, чието подсъзнание е пълно с деструктивни убеждения, ще бъдат неползотворни, неотговарящи на неговите съзнателни намерения. Има блокажи, има бариери и те не позволяват на енергията, която е свързана с Вселенската енергия, да проявява желаните неща.

Да изчистваме пречките

Задачата е как да преодоляваме тези бариери? Как да изчистваме пречките по пътя ни към по-добър, по-смислен, по-ползотворен, по-здрав, по-проспериращ и качествен живот?
Ето това ще се обучаваме да правим в тази програма – ще трупаме познания/умения, които ще позволяват да разчистваме пречките/блокажите в подсъзнанието и ще се учим как да използваме огромната съзидателна сила на цялото си същество и на личността  си за  свое собствено добро и за общото благо.

Заповядайте да се обучаваме заедно,
да трупаме нови ползотворни умения,
и да вървим към по-качествен живот.

Димитрина Спасова

Всеки петък, от 18.30ч., до края на 2018г., в Гаятри йога студио

Facebook Коментари