Медитация на Хаторите чрез Том Кениън

Медитация на Хаторите чрез Том Кениън

Бурните времена на промени, в които живеем, пораждат във всички нас много въпроси. Прекрасна възможност да получим адекватни и навременни отговори ни дават Хаторите, чрез Том Кениън. Всеки от нас, който е готов да върви напред към промяна, може да използва предложените от тях методи и да се влее в общия вселенски поток на добруване и съзидание.

Препоръчвам ви тази практика – https://tomkenyon.com/listening. Колкото по-често я използвате, толкова повече ще бъдат добрите резултатите за вас.

Който има очи ще чуе.

Пожелавам на всички успех и сила.

Димитрина Спасова
свами Акашпурна


Квантовия потенциал

В това послание бихме искали да споделим с вас прост, но изключително резултатен метод за получаване на достъп до квантовия потенциал на вашето тяло. Техниката позволява да привлечете фини енергии от други измерения на съзнанието, които да ви дадат сила и устойчивост в живота.

Трилиуми

Трилиумите са сили на квантовото поле, които се пораждат при сливането на две субатомни частици.
Когато атомите започнат да се оформят от субатомните частици, тези сили на квантовото поле се усилват. След сливането на атомите при образуването на сложни молекули, силите на квантовото поле допълнително се усложняват и усилват.
Възприемано от тази перспектива, вашето физическо тяло е сложно хореографиран генератор от преплитащи се и взаимодействащи си сили, които спонтанно се пораждат от клетките на вашето тяло.
Тези клетъчни сили на квантовото поле имат свойството да еволюират в изключително координирани елементи за привличане на кванти, които притеглят към клетките на тялото ви фини енергии от вашата среда.

Процесът се развива независимо дали си давате сметка за него или сте в пълно неведение за протичането му. Представлява автоматично и рефлексивно действие на клетъчната матрица, която наричате ваше тяло.

Особености на трилиумите

Връзка между съзнанието и материята

Трилиумите имат някои особености. Част от природата им е загадка. Те действат независимо от вашето съзнание, въпреки че са изключително повлияни от най-съкровените ви убеждения относно естеството на реалността. С други думи, трилиумите са програмирани – на квантово ниво – от необяснимата и загадъчна връзка между съзнанието и материята.

Два индивида, които живеят в една и съща среда, могат да привличат към себе си изключително различни фини енергии, в съответствие с най-съкровените си убеждения. Тези разлики могат след това да засегнат значително както възприятието им за „реалността“ (и онова, което считат за възможно), така и онова, което могат наистина да постигнат в рамките на тези свои възприемани ментално и сетивно „реалности“.

Целенасоченото намерение

Безспорно трилиумите действат автоматично, съгласно това, което са били програмирани да привличат. Но те и много лесно се повлияват от целенасоченото ви намерение.
С други думи, можете да повлияете на това какви фини енергии да се привлекат към вас, като използвате силите на съзнателно насоченото си намерение.
Ценното в работата с трилиумите е, че можете да привлечете към себе си енергии за възстановяване и балансиране от други нива на Космоса.
Това означава, че не сте осъдени да привличате енергии за подхранване и подсилване само от физическото измерение, в което пребивава физическото ви тяло.

Способността на трилиумите да привличат фини енергии от други измерения, които излизат извън пределите на физическата планета, са именно причината ние да споделяме тази информация с вас в този момент.

Промени в планетата

В предишните планетарни послания ние обърнахме внимание на различни екологични проблеми, пред които е изправена планетата ви. С цел да придобиете по-голяма яснота за това послание, ние настояваме да прочетете предишните послания, озаглавени Пространствено познание (Бележка: можете да намерите посланието в раздела „Хаторите“ на нашия уебсайт, www.tomkenyon.com).

В това послание ние дадохме предсказания относно развиващите се процеси в екосистемата на вашата Земя – най-вече за явлението, което еколозите наричат Шестото масово изтребление.
Когато говорим за Шесто масово изтребление, ние имаме предвид факта, че през изминалите пет отделни епохи, огромен брой растителни и животински видове са изчезнали от планетата.

Ходът на всички събития може да се промени

От нашата гледна точка, както и от перспективата на много еколози, вие несъмнено навлизате в Шестото масово изтребление.
След като сме го казали, нека да изясним, че макар Шестото масово изтребление да е вероятност върху времевата линия на живота ви, то не е сто процента сигурно събитие, тъй като ходът на всички събития може да се промени в последния момент. Ако обаче човечеството не промени отношението си към природата и екосистемата на Земята, то ще настъпи с неудържима сила.
Шестото масово изтребление не означава, че човечеството ще бъде изтребено до крак, но огромна част от човечеството ще бъде засегната.

Нашето усещане е, че следващите двайсет и пет години ще способстват за бърза и драстична промяна на вашата планета и като следствие на колективното съзнание.
Силата на бурите по света ще нараства, те ще стават все по-разрушителни. Нивото на океана ще се увеличава по-бързо от очакваното. Обитателите на крайбрежните зони ще трябва да се преселят по-скоро от предсказаното от учените към вътрешността на сушата.

Всички екологични промени, породени от стремежа за оцеляване, ще породят огромен стрес в дивата природа. Дърветата и фитопланктона, които са свързани с производството на годен за употреба кислород на Земята, са сериозно застрашени.

Дървета на Земята са заплашени от поголовно изсичане. Те и фитопланктона страдат не само от промените в климата, но и от все по-голямото количество токсини в световен мащаб, които са следствие от съвременните ви технологии. Киселинността на океана се увеличава, а това разрушава формите на живот както в океана, така и на сушата.

Новият вид човеци

Ако Шестото масово изтребление продължи без промени, тогава голяма част от човечеството ще се превърне в част от историята на Земята. Изолираните групи от хора, които успеят да оцелеят, ще бъдат човешки същества от друг порядък.

Те ще са добри стопани на природата, а не нейни господари и в съзнанието на всеки ще бъде отпечатано общото разбиране за нуждата от сътрудничество.

Разделението между хората, според култура и религия, далеч няма да бъде така важно, колкото е сега. Това ще се дължи на факта, че за да оцелеят, хората ще трябва да оставят настрана различията си и да открият нова обща основа (впрочем, говорим както образно, така и буквално).

Новият вид човеци ще бъдат също по-възприемчиви и отворени към други измерения на съзнанието. Това означава, че хората на бъдещето ще имат пряк съзнателен контакт с други създания, които са по природа галактически и междугалактически (т.е. извънземни) както и безплътни форми на разум като ангели и други енергийни същности.

В края на следващия четвърт век, все по-голям процент от хората ще започнат да изследват галактиката, а човечеството ще се превърне в цивилизация, която пътува в пространството.

Променящата се Земя

Периодът ще е доста странен за живот. Някои човешки създания ще се опитват да се спасят от ужасяващите екологични промени. Същевременно ще има и други хора, които ще продължат да живеят, отдадени на земята. Този вид хора ще открият нови, находчиви начини както да оцеляват, така и да процъфтяват.

Новите начини на общуване с променящата се Земя ще включват напълно нови класове от храни и лекарства, които тепърва трябва да бъдат създадени.

Да се върнем отново на предстоящите двайсет и пет години, през които в различни части на света неизбежно ще настъпи породен от промените в климата недостиг на храна и вода.
Поради напрежението върху всички биологични системи и в резултат на влошаването на качеството на водата и на въздуха, източниците ви на храна, вода и кислород ще бъдат постоянно лишени от възобновяване.

С други думи ще е все по-трудно да извличате хранителни вещества и съществуване от околната среда на Земята, на която човечеството е разчитало в продължение на хиляди години.

Средство за поддържане на съществуването в световен мащаб

Трилиумите са източник на друг вид средство за поддържане на съществуването в световен мащаб.
Те са средство, битуващо в други измерения на съществуването извън настоящата действителност на Земята, от което да черпите препитание. Те са и средство да внесете в клетките на тялото си вид храна и благотворни енергии, които могат да ви дадат сили.

Интересното е, че този тип фини енергии могат да приемат много форми, сред които и манна – източникът на храна, описан както в Стария завет, така и в Корана и произхождащ от друг свят.

Овладяването на вашите трилиуми е много добър набор от умения, който ще ви е от полза, когато все по-надълбоко навлезете в хаотичната природа на планетарната трансформация, която ви предстои.

Как да ангажираме трилиумите

Най-трудното при трилиумите е тяхната простота. Вие не „ПРАВИТЕ“ нищо, за да ги активирате, тъй като те са активни 24 часа в денонощието. Всичко, което трябва да правите е да квалифицирате енергиите, които привличате към себе си, а това се постига чрез поддържането на насочено намерение.

Ако например имате нужда от повече виталност или може би възстановителни/изцелителни енергии, влезте в отпуснато състояние на ума и осъзнайте цялото си тяло с разбирането, че всяка клетка е елемент за привличане на кванти. Щом ангажирате избраното намерение, трилиумите във вашето тяло ще започнат да привличат към себе си енергии от други измерения на Космоса. Щом умът ви се залута, просто го върнете към осъзнатостта на тялото си и избраното намерение – с разбирането, че простото насочване на намерението ще ангажира вашите трилиуми.

Трилиум звукова медитация

Насърчаваме ви да експериментирате с привличането към себе си на много различни типове положителни и подхранващи живота фини енергии, които искате да преживеете в клетъчната матрица, която е вашето тяло.

Типовете квалифицирани енергии, които можете да привлечете към себе си чрез вашите трилиуми са буквално безкрайни.

Ще бъдете много по-ефикасни в достъпа до потенциалите на трилиумите, ако влезете в променено състояние на съзнанието, тъй като тази способност стои извън областта на нормалното човешко възприятие.

Ние създадохме Трилиум звукова медитация, за да ви помогнем при промяната на възприеманата от вас реалност и в края на посланието има линк към този аудио файл.
За да се ангажира потенциала на Трилиум звуковата медитация, трябва само да насочите осъзнаването си върху своето тяло, докато слушате и да се отпуснете в звуковите кодове на звуковата медитация. След това се съсредоточете върху своето избрано намерение със знанието, че като го правите, вие активирате трилиумите в себе си. Съгласно истинската им природа, вашите трилиуми ще започнат да привличат към тялото ви фини енергии от други измерения на съзнанието съгласно природата на насоченото ви намерение.

Признателност и благодарност

Активирането на вашите трилиуми ще бъде много по-ефикасно и въздействащо, ако по време на звуковата медитация, вие също влезете в кохерентно емоционално състояние на признателност или благодарност.

Вместо да обясняваме защо е така, ние бихме ви насочили към предишното послание от Хаторите, озаглавено Многовселенска звукова медитация, която можете да откриете в раздела „Хатори“ на уебсайта (https://tomkenyon.com/listening).

Пожелаваме ви успех в изследването на трилиумите. Това е, според нас, най-големият дар, който можем да ви дадем на този етап.

Статията е превод от послание на Хаторите, публикувано в сайта на Том Кениън.
www.tomkenyon.com

Facebook Коментари