Лечение с Австралийски цветни есенции

Лечение с Австралийски цветни есенции

Иън Уайт

През изминалите години от издаването на Австралийски цветни есенции настъпи огромна про­мяна и разрастване на Австралийските цветни есен­ции. В този период към първоначалните петдесет бяха добаве­ни дванайсет нови лекарства и днес вече всички се използват широко по света от семейства и терапевти, както и в болници. Лекарствата си спечелиха огромно уважение и прекрасна репу­тация заради бързината на своето въздействие и изключител­но добрите резултати, които постигат на физическо, не само на емоционално и духовно, ниво.
Днес тези лекарства – които са напълно безопасни за всеки – се използват в козметичната сфера, въвеждат се в аромате­рапията и се добавят в масажни масла и аромалампи; разпръск­ват ги в класни стаи, за да засилят способността на децата да учат и да намалят нивото на стреса по време на изпити.
Една от уникалните характеристики на цветните есенции е, че те могат лесно да бъдат комбинирани с всички други лечеб­ни методи, били те хомеотапични, от алопатичнта медицина, хиропрактиката или други. Терапевти от буквално всяка сфе­ра на медицината – да не споменаваме и хората, които просто искат да използват сами лекарствата за себе си и семейства­та си – постоянно ме питат за справочника на емоционалните състояния на цветните есенции, както и за разширения списък на физическите заболявания. Най-накрая на молбите им беше отговорено, защото и двата са включени в тази книга, която със сигурност запълва доста голяма празнина в предишното познание за Цветните есенции. В Списъка на емоционалните, психически и духовни състояния, под всяка категория ще откри­ете подробно описание на всяка есенция и отношението й към обсъжданата тема. В Списъка могат да бъдат открити много фини и съществени разлики между Цветните есенции, въпреки че добавих нова глава, с която обнових информацията за първо­началните петдесет лекарства.
Книгата съдържа и глави по иридология, бременност и поста­вянето на цели, заедно с описанието на два случая, които по­казват едновременно обхвата и практическото приложение на есенциите. В добавка има подробно описание на всяка от дванай­сетте нови есенции, които не присъстват в първото издание, въпреки че половината от тях вече бяха създадени при излиза­нето на книгата през 1991. По онова време нямах впечатление, че новите есенции се прилагат достатъчно широко и че веро­ятно нямаме най-пълната картина на целебните им качества. Днес подобно съмнение изобщо не съществува!
Новите дванайсет есенции, разгледани в тази книга, имат изключително важно отношение към духовността на много ви­соко ниво по отношение на качествата, които дават, а също и областите, в които въздействат. Те много точно и задълбочено отразяват невероятната промяна в човешкото съзнание, която се случва през последните десет години. Сред новите есенции са лекарства като: Angelsword – за достъп до вече усвоени умения и способности, както и за разчистването на общуването с висше­то аз; Boab – въздейства на много дълбоко ниво като разрушава отрицателните емоционални модели, които от векове биват предавани от поколение на поколение; Mint Bush – помага на хо­рата да проявят инициативност, когато изпитват чувството, че са подложени на огромни изпитания и често на са на ръба; или Green Spider Orchid – подпомага хората в телепатията и ги настройва да са по-възприемчиви към другите хора, както и към другите видове и царства.
Но не само човечеството се развива – същото се случва и с растенията и планетата. Преди две години, докато попълвах запасите си от майчина тинктура от Bush Fuchsia, се изнена­дах, когато открих, че целебните качества са нараснали значи­телно и че сега са в състояние да помогнат на човек да влезе в много по-пълна връзка с ритмите на собственото си тяло и земята и да се настрои към сезоните и промените във вибраци­ите и енергиите на земята.
Начинът, по който сега създавам есенциите, изисква работа с най-съкровената част на растението, душата му, където се съдържа цялото негово познание и мъдрост от по-ранни периоди, когато е дошло от Първоизточника. Както човешките създания са се променяли през епохите – устройството на телата им, ли­чността и адаптацията им към променящата се среда – така и на растенията им се е наложило да направят същото. Затова когато сега приготвям цветна есенция, с разрешение на расте­нието, аз го оценявам като цяло, с цялото познание и мъдрост, които са съществували преди това, във всичките му различни форми. Така че с внасянето им в есенциите сега, ние получаваме по-голяма мъдрост и сила, които могат да постигнат по-фини и въздействащи резултати. Angelsword в новата му форма, на­пример, не само продължава да помага за енергийно прекъсване на стари връзки в емоционалния център на даден човек, но също така привнася и разбиране към скритите причини за прикачва­нето към такива връзки. Хората, които сега започват работа с цветните есенции, ще са в състояние да стигнат до различна, по-дълбока част от себе си и ще могат да научат нови истини, защото чрез растението сега ще навлизаме през нова врата към древните енергии и мъдрост.
Настоящото поколение деца прави огромен преход от пътя, по който човечество преди това пътуваше. В това поколение имаме предвестниците на визионерите, физически откритите и интуитивните индивиди, които ще действат, водени най-ве­че от своя емоционален център и вътрешното си познание, а не от своя интелект. При по-висшата вибрация, която в момента съществува в цветните есенции, въпреки че тя все още ще бъде благотворна и за възрастните от това и предишните поколе­ния, тя е специално създадена за днешните деца и дори нещо повече, за техните деца. За да могат те да се върнат към коре­ните и да получат достъп до много по-голям обем интуитивно познание, спомени и древна мъдрост, които са били запазени в емоционалния център.
Много култури са предсказали, че скоро планетата ще бъде обгърната от хилядолетен мир и през следващия век, нумероло­гично, се вижда, че всички ще бъдат родени с поне една двойка в рождената си дата. Двойката е числото на интуицията, чувст­вителността и сътрудничеството. Винаги съм гледал на ав­стралийските цветни есенции като на катализатор и „акушер­ка“, която помага на планетата и на хората й да се родят от третото към по-висше измерение и да им помогне да се справят с всички свързани с това родилни мъки. Въпреки че те винаги ще имат за цел да подобрят качеството на нашия живот, есен­циите имат много по-голяма роля в осъществяването на човеш­ката съдба.
Идните поколения ще бъдат съставени от много чувствителни души и цветните есенции ще им помогнат да се адаптират към много бързо променящото се общество, където ценностите, които тези поколения носят – чувствителност и интуиция – ще бъдат все по-почитани и уважавани.

Facebook Коментари