Живот в реалността на органичната Земя

Живот в реалността на органичната Земя

Димитрина Спасова

Живеем в реалността на органичната Земя, върху която насилствено е наложена рамката на изкуствена матрица. Матрична реалност, в която високо издигната цивилизация и високо издигната космическа същност са провъзгласили себе си за Богoве/Бог. Те изместват естествената времева линия на човека, на човешката популация, правят промени в човешкото ДНК и залагат на човека робска психика, с ниска себеоценка и прекланяне пред авторитети. Вкарват имплант в човешкия мозък, който работи като радио маяк и чрез него се получават сигналите, които ни контролират. Вкарват и чакрите в енергийното ни поле, за да бъдем фрагментирани и да не можем да живеем живота си в естественото ни състояние на връзка между ума и сърцето.

Органичната реалност е поле от интелигентност, в което индивидуализираното съзнание на Земята, Слънцето, Галактиката и Вселената творят съвместно.
Ние – като Всевечни същности влизаме в тази реалност, за да изучаваме Светлината с нашето индивидуализирано съзнание, като част от него оперира през тази ни физическа личност.
Висшето ни съзнание дава сила за живот на тази ни физическа личност. А съзнанието на Земята поддържа живота на Земята. Но върху това е насложена рамката на Матрицата.

Това е капанът заложен от т.нар. Бог, религиите, неговите слуги – анунаките. Те идват на Земята и използват тогавашните човеци като роби, но не само това, те променят и ДНК-то му – да бъде роб и слуга на авторитетите, да не вярва в себе си. Анунаките се съешават с човеци, оставят поколения полубогове, които застават начело на управляващите фамилии на Земята – хората със „синя кръв“.
Те поддържат ключови фигури начело на всяка голяма област и направляват живота на Земята и изцяло живота на човечеството.
Безмилостно и целенасочено унищожават всички доказателства за естествената органична времева линия на Земята. Чрез импланта в мозъка те ограничават достъпа на човека до истинската му същност и чрез изкуствения спътник на Земята – Луната манипулират човека, като  Луната силно тегли емоционалното тяло на човека и го прави нестабилен. Тези фамилии от полубогове направляват човешката мисъл в определена посока, която да служи на тях и да остави човека роб, за да черпят енергия от него. Те безмилостно унищожават всяка мисъл, идея, насоченост, която би могла да извади човечеството от тази времева линия на робуване на петте сетива и авторитетите, които ти казват кое е добре за теб.

Религиите, науката, политиката – всичко е построено така, че да служи на тези същества и техните интереси. Тези същества се хранят с нашата енергия, с нашия труд, контролират умовете ни, казват ни какво да мислим, как да живеем, така че да бъде приемливо за тях. Да, утвърждавам! – ние живеем в Матрица, в която нашите умове са контролирани и манипулирани, така че да служим на интересите на тези себепровъзгласили се Богове, които съзнателно ни откъсват от нашата истинска същност.
Ние сме Всевечни, Всемогъщи същности и трябва да се отворим за достъп до органичното си съзнание – нашето собствено и това на Земята, Слънцето, Галактиката.

Трябва да надскочим контролирания си и манипулиран чрез различни разрушителни убеждения ум. Да се свързваме на регулярна основа със съзнанието си, което ще ни насочва и направлява. Пътят е дълъг и труден, но това е Пътя – излизане от Матрицата на колективния, контролиран и програмиран ум.
Нашето космическо съзнание е в капан сега, защото нашите умове са в клетката на програмите, които те са заложили в нас. Тези същества ни казват какво е и какво не е нашата реалност, какво можем и какво не можем. Позната ви е фразата „Хайде слез на земята, това не е реално“. Науката, която служи на нашите поробители казва какво е реално и какво не. За да излезем от този капан от позицията на слуги и роби, трябва промяна. Всеки от нас има личната отговорност да осъществява тази промяна за себе си и за света.

 

Facebook Коментари