Призив към цялото човечеството да се пробуди

Призив към цялото човечеството да се пробуди

В този момент планетата преминава през разгръщаща се с огромна скорост величава енергийна промяна в глобалното съзнание и честотен прогрес, на каквито не сме били свидетели. Хората бързо се пробуждат и получават достъп до своята светлина, сила, информация и истина.
Промяна от подобен мащаб води до огромни предизвикателства (възможности за учене и израстване) и разломи, които могат да разтърсят самата ви същина, докато се освобождавате от старите и правите място на новите, проявяващи се и придобиващи форма енергии.

Старите структури трябва да се разпаднат; ограниченията трябва да бъдат премахнати; камък върху камък не бива да остане от крепостите на развалата. Всъщност най-напред трябва да се освободим от вехториите, да премахнем слоевете боклук от живота си, които задръстват тръбите и пречат на енергийния поток, преди да бъдем изпълнени и да задържим високочестотната светлина, която като никога досега е достъпна за всички нас.

Навлизаме в нова ера – време, в което много от нас ще разтрошат старите си твърди черупки, ще разлюлеят ограничаващите системи от нагласи и отровни мисловни модели, ще съборят фалшивите структури на контрол, ще се откачат от планетарните програмиращи мрежи и ще разрушат илюзиите на страха и разделението, които умишлено целят да ни правят малки, да ни поставят в безизходица и самодоволство, зависимост и заробване; вместо това ще преминем на нови нива на осъзнатост и ще приемем истинската същност на онези, които сме в самото сърце на духовното ниво на нашето съществуване.

Трябва да престанем да приглушаваме светлината си и да се крием в сенките на страха.

Време е да открито да приемем проявлението на съзидателната си сила като общо съзнание, като обединено море от нашите уникални, индивидуални гласове, чийто истински израз, особена, неповторима искра, когато сме обединени в ярката си сияеща светлина и обединена сила, създава приливна вълна от изцелителна алхимия, проблясващ океан от безкрайни възможности, тъчащи заедно гоблен от високочестотни кристални светлинни снопове информация и свещени геометрии, които създават златната мрежа на новата парадигма.

Защо заглушаваме светлината си?

Много просто. Ние сме програмирани и ограничавани още от раждането си. Захранени сме с идеята, че трябва да заглушим светлината си още от първия си ден, тази мисъл е вплетена в самата тъкан на нашето общество. Проявлението на този светоглед възприемаме като съгласие по отношение на общоприетите социални норми чрез нашата корумпирана политическа система, посредством стандартизираното, финансирано от правителството обществено образование (заедно с други системи и то има дял в контрола със своите планове какво и как да учим), чрез структурите на системите от вярвания, които постоянно ни биват наблъсквани в главите и са предназначени да ограничават, свиват и премахват свободно разпространяващата се мисъл и израз; всичко маскирано като свобода, разбира се. Учат ни да стоим в кутията и да следваме правилата, да подчертаваме редовете, да поставяме вълничката на „й“, да поставяме камшиче върху ръкописно „Т“ като „добро момче или момиче“, за да бъдем възнаградени, за да преминем в следващия клас, което означава просто да преминем в следващата кутийка с нов здрав, малък капак, който бързо бива поставен и здраво притиснат на място.

Ние сме контролирани и манипулирани посредством нашата храна и вода, не ни казват какво точно ядем и пием, повтарят ни, че е полезно за нас, макар да е пълно с химикали и скрити токсини, които телата ни не могат да обработят и това се проявява като не-разположение и куп болести на всички нива (мисловно, емоционално, физическо, духовно и енергийно). Принуждават ни да ваксинираме децата си, които се разболяват от отровите и токсичните вещества, съдържащи се във ваксините. Разправят ни лъжи чрез медиите и новинарските емисии, представят лъжите за истина; показват ни само онова, което се вписва в определен план на овластените, кукловодите, които поставят и после дърпат конците ни.

Възпитават ни да бъдем марионетки (т.е. безмозъчни кукли) и ни превръщат в хипнотизирани овце, които сляпо следват и вървят като на сън по света, когато ги водят през мамещи магически полета, пълни с красиви алени макове, чийто отровен аромат от манипулации и безпаметност ни отнема разсъдъка и ни унася във вечен сън. Като деца нас дори ни учат да броим овце, за да заспим по-лесно.

Постоянно ни внушават страх и ни облъчват с пропаганда, представена като истина, заради която се съмняваме в собствените си вродени инстинкти; затова избираме да си стоим в отделните кутийки от въображаема сигурност, твърде уплашени сме от онова, което са ни разказали, че се случва „там, навън“, отвъд железните стени, издигнати около сърцата ни, за да ни пазят и да ни защитават от страшния призрак и други страхотии, които се спотайват в нощта.

Чудно ли е тогава, че се страхуваме дори да включим лампата и да видим наистина ли има страшно чудовище в спалнята ни, което се спотайва в сенките или се крие под леглото ни?

Травмирани сме до такава степен, че се крием под завивките, парализирани и треперещи от страх, приковани от чувството си на безпомощност се заравяме още по-дълбоко в своите невероятно впечатляващи се психики.

Изпълнени сме с пропити от страх, вманиачаващи, измислени сценарии (разгръщащи се и с примамки), замислени специално да ни разсейват и да държат вниманието ни далеч от истинските решения и дори от истинските въпроси, чието разрешаване не служи на статуквото, нито на скрития план да ни държат неосъзнати, глухи и напълно изолирани от действителните, истински заговори (не теории), които се развиват, често скрити точно пред носовете ни и пред погледите ни.

Казвали са ни да вярваме на онова, което виждаме, онова което подлежи „на доказване“ от правилата на Нютоновата физика, която не се занимава, нито дори разпознава ефекта на съзнанието върху резултатите (Ефектът на наблюдението е основна предпоставка в квантовата физика, което казано с прости думи ще рече:  наблюдението променя наблюдавания предмет на квантово ниво), което засяга и променя всичко в огромен мащаб.

Учат ни да разчитаме на старомодна научна система, която не отразява точно движението напред, развитието на съзнанието (или дори ролята, която съзнанието оказва върху материята в това отношение) и пренебрегва новият модел на света, в който всъщност живеем и който преживяваме днес. Вместо това тя отразява затворена система, която в момента експлодира под натиска от ярките проявления на извисено съзидателно съзнание на планетата, която изказва себе си като високочестотна светлина по напълно нов, постоянно разпростиращ се начин.

Учат ни на това, защото широкоразпространеното познание и приемане на квантовия свят е заплаха за настоящите разстроени системи, ръководени от избран, малоброен елит, разполагащ с голяма власт, който се облагодетелства от неизменността на старите модели; имат полза да ни държат болни и изплашени. Новото мислене и промяната плаши и заплашва старите режими, корумпираните елитни групи, старите, излезли от мода структури, които започват да се пропукват и рушат под натиска, докато навлизаме в новите енергийни времена, където правилата и създаващите правилата се променят.

Когато живеем в матрица от страх, ние сме привързани към низши честоти. Вибрацията на това ниво е силна, напрегната, тежка и тъмна. Това е замислено нарочно, за да ни държи прикрепени към програмата за контрол, привързани към колелото на хамстера на дъното на тъмния океан, непрестанно тичащи из лабиринтите от подвеждащи завои, които не водят доникъде, докато постоянно потъваме и се давим.

Наистина ли според вас някой мисли за просветление или духовна еволюция в този сценарий?

Представете си пирамидата на потребностите на Маслоу. На дъното на пирамидата имате сигурността и оцеляването. На върха стоят самоусъвършенстването и познанието. За да постигнете тези просветлени състояния на битието по честота, честотата ви трябва да мине на по-високо ниво. А докато сте привързани към ниските и по-дълбоките енергии и се блъскате, за да посрещнете най-насъщните си потребности (и да не умрете), вие сте уловени в капана, привързани сте към контролиращата матрица от страх, болка, неосъзнатост и нищожност.

Всъщност вие сте потискани, хипнотизирани от много убедителна илюзия, която казва „вие сте неспособни (нямате достатъчно сили) да се освободите“.

Програмирането и страхът са толкова мощни на това ниво, че коварно са се просмукали  и се открива навсякъде; затова вярваме, че е нормално и че просто „така стоят нещата“. Превръщаме се в долина от самодоволни крави и покорни овце, които чакат да бъдат заклани от същата ръка, която най-напред ни захранва с лъжи, които ни заробват и ни държи в неведение, докато постепенно напълно забравим, че сме оковани.

И въпреки това ние сме оковани слонове, приучени да вярват, че сме в безизходица, че силата ни е взета от малък кол в земята, към който е привързван само един от огромните ни силни крака.

Изкривяването и развалата са разслоени и скрити (всъщност навлизат много дълбоко). Втъкани са в самата тъкан на онова, в което сме научени да вярваме. Пръснати са над нашата „здравословна“ храна, добавени са към „чистата“ ни вода и вплетени в „естествените“ добавки, за които ни убеждават, че са полезни за здравето ни. Всичко това е направено с огромна фалшива усмивка, пропита от омайващи, фалшиви обещания, които откриват и натискат бутончетата и за болка, предизвикват недостиг, страх и липса на съзнание, за да ни убедят в илюзия, предназначена умишлено да ни държи в недоимък; да ни държат разделени; да ни държат покорни; да ни пречат да задаваме въпроси; да ни пречат да си спомним колко силни сме всъщност.

Ами това не е нормално и не е единствената възможност. Не и в дългосрочен план.

Време е вече всички вие, особено работещите със светлината и показващите пътя, Ангелите на Земята на тази планета, Съпричастните и Енергийните изцелители и всички, които чувстват в душата си силен призив да помогнат на другите да се пробудят за собствената си светлина, да започнат да осветят със своята светлина по-ярко отпреди тези илюзии, изкривявания, боклука, който масите продължават да консумират, като че са хайвер, наливат се с него, сякаш е бутилка най-изискано вино Дом Периньон, пиянстват, лутат се в постоянен, замъглен общ ступор от безбройните хипнотични мехурчета отровна развала, които постоянно преминават през телата им като по автоматична капкова система.

Време е да призовем цялото човечество да се пробудим, за да си припомним и да възпламеним собствената си вродена светлина; да се обединим с честотата на любовта, истината и общото окриляване; да научим, че сме далеч по-силни от онова, което са ни втълпявали.

Как да споделим това послание с онези, които са хипнотизирани и приспани?

Споделяме като сме светлината; като говорим самата истина; като освобождаваме собствените си мрачни сенки, които искат да ни въвлекат в спорове, да ни разделят и да ни поставят в йерархия, да отприщят нуждата ни да бъдем прави или по-добри от другите (или там както тази „прави“ срещу „сгрешили“, „добри“ срещу „лоши“, „ние“ срещу „тях“ разделяща сила се стреми да се набърка в живота ни); водим чрез пример, споделяме посланието си за окриляване, придаване на смисъл, връзка и любов със света посредством неповторимите си неподправени гласове на истината.

Така достигаме до критичната маса, точката на пробуждането, където се създава ново морфно поле и тази маса става могъща, изпълнена със светлина сила с открояващ се неповторим почерк, засиява ярко като морски фар в гъста, тъмна мъгла, води по пътя към дома корабите, които са се изгубили в морето и биват подмятани от чудовищните вълни на разрушителната буря. Така създаваме новата парадигма; така новият път, новите енергии на планетата придобиват форма; така се ражда нов свят.

Това е призив към всички, които са дошли тук, за да пробудят планетата.

Моля, приведете собствения си дом (собствения си вътрешен свят) бързо в ред, така че да можете да правите и да бъдете онова, за което сте дошли тук. Защото светът ви очаква; за да се откроявате; да сияете ярко; да спрете да се извинявате за онова, което сте и да бъдете истинското си аз; и да играете своята истинска роля в пробуждането на планетата и човешкото съзнание към абсолютната пълнота.
Време е за онова, което наричам Училище по Пробуждане. Така да бъде.   

Дайана Роуз Котъл

 

Facebook Коментари