Изчистване и олекотяване

Изчистване и олекотяване

Темата за изчистването и олекотяването е много актуална във времената на големи промени. Всеки човек, който иска да продължи с лекота живота си в различната енергийна среда на Земята, трябва да изчисти старите модели на мислене и поведение, които тежат и затлачват живота. Нетрадиционният начин, по който подхождам към темата, ще даде възможност да добиете по-широка перспектива, да се запознаете с нови идеи, с нови методи, които ще ви помогнат за олекотяване на живота ви и изчистването на ненужните неща.

Димитрина Спасова

 

 

 

Facebook Коментари