Ако искаме да живеем в Добруване

Ако искаме да живеем в Добруване

Димитрина Спасова

Да бъдем осъзнати и да полагаме специални грижи и внимание в ежедневието си

Ако искаме да живеем в Добруване, да сме здрави и да се чувстваме добре трябва да бъдем осъзнати за живота като цяло. В момента ние живеем в реалност, която е изпълнена с изключително много хаос и деструкция.
Ние живеем в свят на големи промени. Големите промени винаги са свързани с разрушаване. Старото трябва да си отиде, за да отвори път на новото. В тези хаотични времена е голямо предизвикателство да бъдем в хармония, свобода, яснота. Деструкцията обхваща много нива от нашето съществуване.

Няма как нашият живот да преминава в стабилност и спокойствие в свят, изпълнен с деструкция, освен ако не полагаме специални грижи и внимание в ежедневието си. Здравето и добруването в този свят не са естествени. От момента на нашето идване във физическо прераждане, ние сме посрещнати от изключително много разрушителни модели на мислене и поведение.

Ние сме обучавани да вярваме в неща, които не са истина. Обучавани сме да не вярваме на себе си. Обучавани сме да приемаме чуждия авторитет за най-важен в живота ни. Всичките негативни убеждения, на чиято база ние живеем, ни довеждат до голям хаос и несигурност. Ако искаме да вървим напред в здраве, лекота и добруване, ние трябва да полагаме специални грижи, за да ги постигаме. Необходимо е да имаме осъзнаване за основните неща в живота и да ги поставяме на първо място.

Основополагащите принципи в живота

При решаването на всяка задача е добре да създадем навик да подхождаме към нея от позицията добро разбиране на основополагащите принципи в живота.

Необходимо да сме наясно и да си отговорим на най-важните въпроси.

Кой съм? Какво съм? Какво правя тук в този свят? Кои са законите и принципите, които карат нещата в моя свят да се случват? По какъв начин се случва всичко в живота ми? Кои са стъпките, които ще ми помагат да вървя в добро здраве, в проспериране, в успех? Как мога да живея така, че да се чувствам добре?

Това е основната позиция, от която е добре да започваме всичко в живота си. Независимо каква задача, избор или предизвикателство имаме да решаваме.

Първо – да сме наясно с основните неща.

Препоръчвам ви отново да си отговорите на тези въпроси. Вярвам, че сте го правили.

Но колкото по-често се връщаме към тях, отговаряме и си ги припомняме, толкова по-често ще започнем да взимаме изборите в живота си от позицията на истинската си същност. Досега ние сме били обучавани да взимаме всички избори в живота си от нивото на дребната човешка личност. Но когато си отговаряме непрекъснато, когато постоянно си напомняме кои сме, какво правим тук, вече добиваме способността да правим изборите си от по-широката си, истинската си всевечна същност:

Всеки от нас е частица Божествена енергия, която идва в човешко прераждане за израстване, за радост, за сътворяване, за обучение. Всеки от нас ще избере за какво точно е тук.

Когато знаем, че ние сме всевечни същества, които идваме от безкрая и отиваме към вечността, знаем принципите, които карат нещата в живота ни да се случва, тогава вече човешката личност се отпуска. Тя вече има осъзнаване, че има възможност да направлява живота си в посока, която е добра за нея.

 

Facebook Коментари