Руколата - какво още не знаем?

Руколата - какво още не знаем?

Доцент Емилия Атанасова
Институт по почвознание, агротехнологии, и растителна защита “Н. Пушкаров”

Наименования: рукола, рокет, ерука (широколистна рукола) – Eruca vesicariа L, дива рукола (теснолистна рукола) – Wild Rocket, Diplotaxis spp., Rucola selvatica, английски – Salad Rocket, Arugula, френски –  Roquette, немски – Salatrauke, Rauke, Rucola, италиански – Rucola, Ruchetta, руски – Индау,  испански – Rúcula, Oruga, Jaramago, Arrúgula, Roqueta, турски – Roka, Cercer, Circir, Kekeş.

Широколистната рукола е с брадеста коренова система, стъблото е изправено, разклонено, с височина  до 40cm. Листата са лировидни, пересто насечени. Те са  месести, слабо овласени или неовласени, със специфичен вкус и миризма. Долните листа имат къси дръжки, а горните са приседнали. Цветовете са многобройни, зелени до пурпурни или бели и жълтеникави, с виолетови жилки.  Шушулките са бухалковидни, голи,  с дължина 30-34мм и 3-4мм широчина. Семената са лировидни, гладки, кафяви, с дължина 2-3мм и широчина 1,2-2,2мм. Запазват кълняемостта си до 4 години. Засява се рано напролет, а за втора реколта – през септември-октомври.

Руколата е растение на хладния климат. Оптималната температура за развитие и растеж е 18-20ºС. Студоустойчива е  до -37ºС. При младите растения температури около 0ºС водят до преждевременен цъфтеж. Предпочита глинесто-песъкливи, богати почви, влагоемни с добър дренаж, със слабо кисела реакция. При дълъг ден и висока температура стрелкува бързо.

Можем да си я отгледаме и при домашни условия на балкона в сандъче. За пролетно отглеждане семената се засяват в началото  на месец април, а за есенно – през септември. Може да се засее директно или да се приготви разсад. Сеитбата е на дълбочина 1 см. Засятите семена поникват след 3-5 дни. Разсадът е готов за 2-3 седмици. Засажда се на разстояние между редовете 14-15 см. На 20-тия ден след разсаждането листата с дължина 7-12 см се берат. Ако  станат по-големи, придобиват горчив вкус и са непригодни за консумация.

Руколата е бързо развиващо се растение, когато се оберат листата, то образува нови и след три седмици отново могат да се берат, като се изрязват и младите разклонения с цветовете. Съхранява се в храдилник, при температура от 0 до 15ºС . Не понася замразяване.

Във връзка с тенденцията за отглеждане на нови и нетрадиционни култури  и разширяване и обогатяване на видовия състав на земеделските култури би могло да се препоръча на българския производител да насочи вниманието си към такива култури – бързорастящи, лесни за отглеждане, съдържащи много ценни хранителни вещества и разнообразяващи храненето на човека.

 

Facebook Коментари