Безусловната любов- основни стъпки

Безусловната любов- основни стъпки

Димитрина Спасова

Осъзнаването, изживяването на безусловна любов е проява на нашата истинска същност.
Стъпките и начините за постигането на това състояние са предизвикателство, което си струва да приемем.

♦ Безусловната любов – основни стъпки
І част

♦ Безусловната любов – основни стъпки
ІІ част

♦ Безусловната любов – основни стъпки
ІІІ част

♦ Безусловната любов – основни стъпки
ІV част

♦ Безусловната любов – осъзнаване на истинската ни същност

♦ Безусловната любов – да обичаме без да поставяме условия

♦ Проява на безусловната любов – баланс на чакрите

♦ Пасивната агресия – основна пречка към безусловната любов

♦ Проява на безусловната любов

♦ Да бъдем осъзнати за пречките на безусловната любов

 

Facebook Коментари