Утвърждения

Утвърждения

Включил съм утвържденията, тъй като те могат да бъдат много полезни за засилване на действието на цветните есенции. Утвържденията могат да се пишат, казват, пеят или слушат. Те са положителни твърдения, които ни помагат да програмираме подсъзнанието си за постигане на определени цели или напредване в определена посока, и се използват много лесно. Според мен изписването на утвърждения е най-ефективно, защото могат да се пишат и казват едновременно.

Можете да използвате утвърждения навсякъде и по всяко време, макар че е необходимо наистина да се фокусирате върху тях. те действат особено добре, ако се използват едновременно с приемането на съответната цветна есенция – тоест при лягане вечер или ставане сутрин, или два пъти на ден – преди и след сън. Изписването на утвърждението по веднъж на ден в продължение на седмица обикновено е достатъчно, за да подейства.

Ако искате да създадете свои собствени утвърждения можете да ги формулирате или в сегашно време („Сега аз съм…”) или да внесете усещане за положителна промяна („Сега аз ставам …”). Например, ако просто напишете „Аз съм любящ човек”, това най-вероятно ще породи огромно съпротивление в подсъзнанието и лесно ще бъде отхвърлено. Но утвърждението „Аз се превръщам в любящ човек” ще се приеме по-лесно от психиката и ще има много по-силно действие.

Вашите реакции на утвържденията ще ви дадат ценна информация за някои от подсъзнателните ви убеждения. Често ще откривате, че негативността им намалява с изписването на всяко следващо твърдение и отговор. Възможно е дори да се стигне до момент, в който няма никакъв отговор. Но помнете: концентрирайте се върху утвържденията си, когато ги изписвате.

Има много начини за използване на утвърждения. Можете да ги слушате на запис, да ги повтаряте пред огледалото или да ги четете на глас от вратата на хладилника или на тоалетната. Вземете доза Turkey Bush и използвайте въображението си, за да откриете нови начини за използването им.

Йън Уайт

Facebook Коментари