Да бъдем отговорни за действията си

Да бъдем отговорни за действията си

Димитрина Спасова

Идва ново време, в което осъзнаването, че сме творци на живота си, ще се изправя пред нас с все по-голяма сила. На практика това означава да поемем все по-голяма отговорност за нашите чувства-мисли. Първо са чувствата и въз основа на тях се раждат мислите. Да бъдем отговорни за нашите действия. Да бъдем отговорни върху какво се фокусираме, говорим и правим,  ако искаме да живеем един конструктивен, съзидателен, творчески, щастлив и проспериращ живот.  Чрез новата енергия и светлината, които се изливат на нашата Земя и съответно върху нас, имаме възможност да ставаме все по-осъзнати и да използваме огромните сили, които имаме като Вселенски същности. Но разбира се трябва да поемем отговорност за себе си, за мислите си, за чувствата си, за думите си, за действията си. Символът „Център” ще ни бъде от много голяма полза, за да се центрираме и връщаме обратно в себе си. Целият ни живот, целият ни свят е организиран така, че по всякакъв начин да се привлича вниманието ни навън. Непрекъснато нещо се случва, непрекъснато има нещо важно и трябва да тичаме, да се състезаваме и не остава време за нас. Ние губим собствения си център и започваме да живеем живота си от позицията на желанията на другите. Когато запазваме символът в нас, ние запазваме състояние на динамично равновесие.
Кога сме извън нашия център? Нашият център, на практика означава, че сме свързани с нашата Божествена, Всезнаеща, Вселюбяща и Всемъдра същност, която е винаги положителна. Всяко и най-дребно негативно чувство показва, че сме напуснали нашия център, напуснали сме посоката, в която гледа нашата висша Божествена същност, а тя е тази, която ни дава сила за живот.

Facebook Коментари