Мъдрост. Какво е мъдростта?

Мъдрост. Какво е мъдростта?

Димитрина Спасова

Понякога не сме достатъчно прозорливи, за да си дадем обяснение какво всъщност означава да бъдем Светлина, да бъдем мъдри?

Мъдростта е способността ни да знаем.

Да бъдем в състояние да приложим всичките си знания в нашето ежедневие с любов и да се чувстваме по-добре. Да променяме живота си към по-добро и по-добро.

Мъдростта се нуждае от няколко основни компоненти.

ЗНАНИЕ

ЛЮБОВ

ДЕЙСТВИЕ

Има няколко неща, които трябва да постигнем, ако искаме да бъдем мъдри и да прилагаме мъдростта в ежедневието си. Когато се стремим към нещо е добре да знаем как да го постигнем. Знание, за да можем да работим, да отстраняваме всичките негативни модели, които сграбчват сърцето ни в хватката на страх, тревожност, притеснение, на чувството на жертва. Да бъдем в състояние да прилагаме с Любов това, което знаем на ежедневна основа, така че да променяме живота си към по-добро.

Мъдростта – да знаем, да можем, да обичаме.

Когато обичаме ние винаги се радваме на това, което сме, на това, което имаме, на това, което сме избрали да правим в живота си.

Facebook Коментари