Изборите, които правим

Изборите, които правим

Димитрина Спасова

Всички избори, които правим в живота, се определят от гледната точка, от визията, която имаме в момента за себе си и за света си. Не трябва да забравяме, че гледната ни точка непрекъснато се променя.

Тя се определя от Агия чакра. Това е контролния център на човешката ни същност.

Гледната ни точка зависи от средата, в която сме израснали, от начина, по който сме били обучавани и възпитавани и от ежедневните ни избори.

Гледната ни точка и разбирането за Истинската ни същност

Когато гледната точка включва в себе си и разбирането за Истинската ни същност, осъзнаването, че сме нефизически същества, които идваме тук, облечени във физическо тяло, тогава можем да творим живота си в радост.

Имаме пълната свобода да правим нещата, които ни харесват, да ги извикваме в живота си, познавайки и ползвайки Законите, основният от които е Законът за привличането:

Това, върху което спираме вниманието си, ние го привличаме в живота си.

Всички избори, които правим в ежедневието си, зависят от това дали ясно сме определили приоритетите си и доколко съумяваме да ги следваме в живота си.

Да пречистим чакрите

Когато имаме пречистени чакри, ние можем да взимаме избори, които да ни водят към осъществяването на основната мисия на всеки един от нас – да творим живот, които ни харесва, живот, който ни удовлетворява.
Казах вече, че гледната точка и основната визия в живота ни зависи от това доколко Агия центъра е пречистен и зареден.

За правилното му функциониране от огромно значение е всички по-долни чакри да бъдат пречистени, заредени и освободени от блокажите – притеснения, страхове, ограничения. За осъществяването на този процес е важно да поддържаме енергията си висока.

От позицията на висока енергия гледната ни точка е много по-позитивна, много по-съзидателна, творческа, в хармония с нас, с хората и със света.
Когато сме в хармония със себе си естествено се появява избора да отстояваме позицията си и твърдо да кажем „НЕ“, когато е нужно, или тихо и кротко и да отстъпим и да кажем „ОК“.

Трябва да разбираме какво е нашето място в света и когато осъзнаваме  по-голямата си същност, безпроблемно взимаме избори, които ни помагат да се грижим добре за себе си. Това рефлектира положително и върху другите, защото даваме добър пример.

Когато чакрите са пречистени и заредени, естествено на преден план излиза нуждата и избора да се грижим добре за телата си, за емоциите си, за високата си енергия.

Да бъдем във връзка с по–голямата си същност, с Висшата сила

Интелектуалното запознаване с това кои сме, откъде сме, кои са основните Закони, защо сме тук и какво става с нас, когато приключим на Земята, ни помага да вървим напред.

Силата винаги е на наша страна

Когато знаем и осъзнаваме, и когато сме във връзка с по-голямата си същност, с Висшата сила, от която идваме и към която се връщаме след така наречената смърт и която винаги се грижи за нас, тогава  ставаме свободни. Тогава не се страхуваме, знаем, че няма избор, който да е фатален, защото Силата винаги ще бъде на наша страна.

Как ще я наречем -Бог, Първоизточник, Вселена – няма значение, тя ще се погрижи за нас.

Ако правим стъпки на ежедневно ниво, които не са положителни за нас, за цялостната ни същност, ще се появяват и хора, и събития, и ситуации, които ще ни помогнат, чрез негативното изживяване, да взимаме по-адекватните и добри избори в живота си.

Основния избор

Нека винаги да се водим от основния избор, който имаме да се учим да правим в живота – да вървим в хармония, в съзвучие с Първоизточника, с Вътрешния АЗ, с Бога вътре в себе си.

Поддържайки тялото си гъвкаво и здраво, чакрите си пречистени и балансирани, енергията си висока, ние ще имаме разширена гледна точка. Когато излезем от позицията на дребното същество, което вижда себе си отделено, тогава животът ни се освобождава от  ограниченията.

Когато проявим този висш избор – да живеем живота си от позицията по-разширеното осъзнаване на истинската си същност, тогава вече изборите в живота ни стават много по-лесни, ще знаем, че няма как да сбъркаме. Ще  осъзнаваме, че и другите имат правото, което и ние имаме – да се учим, да израстваме, да поемаме отговорност за себе си.

Facebook Коментари