Основният природен закон

Основният природен закон

Димитрина Спасова

Нека да разгледаме основният Природен закон от малко по-разширена позиция. Позиция, която ни дава възможност да разбираме този закон по-добре, така че да можем да го прилагаме в живота си по-пълноценно и да бъдем това, което сме в действителност.
Важно е да изпълняваме нашата основна мисия, мисията на всеки от нас, независимо от индивидуалната насоченост на личността – възнамеряванията, желанията, стремежите ни. Ние имаме една обща мисия, един общ ангажимент, всеки от нас, който е дошъл тук, е поел този ангажимент и той е: с всеки изминал ден да позволяваме все повече и повече на нашата Божествена, Всевечна, Духовна същност да се изразява през физическата ни личност по съзидателен, хармоничен, балансиран начин. Това е мисията на всеки от нас. Да работим с физическата си личност така, че да освобождаваме всички задръствания, които носим и всички погрешни убеждения, които са вкоренявани в нас от хилядолетия, на които вярваме и които приемаме на доверие. Да махаме  неработещите за нас модели и да започнем да проявяваме нашата Божествена, Вечна, Съзидателна, Хармонична същност през физическата личност, чиято роля играем тук сега в тази материална реалност.

Основният Природен закон
Защо Природен закон? Защото не е създаден от човека, а от Природата, от Първоначалния Творец. Независимо от това дали го познаваме или не, няма никакво значение, закона действа.  Това е Природен закон. Този природен закон е това, което от дълги  години коментираме – Законът за привличането.  Законът за привличането – подобните неща се привличат. Да, така е! Но наблюдавам колко е трудно да се възприеме  и да се започне съзнателното му прилагане. Знаем го, мислим, че го разбираме, но прилагането му не се получава. Начина, по който сега ще ви разкажа за Природния закон се надявам да бъде по-ясен и по-разбираем за всеки от вас. Законът гласи: това, което дадеш, това получаваш обратно. Даваш – получаваш. Мисля, че така е много по-ясно и по-лесно за осъзнаване. Всяко нещо си има своите последствия. Всяко последствие си има своята причина. Причина и следствие. Даваш – получаваш. Това, което дадеш, това ще получиш обратно.
Това е Основният Природен закон. Всяко нещо, което живеем в момента, си има  причина. Всяко нещо, което сега изживяваме, е следствие на предишни мисли и действия. Ако сегашният момент не ти харесва, единственият начин да го промениш е от тук и сега,  променяйки мисли и действия.
Това, което посеем, това ще пожънем. Това е законът, който стои в основата на целия ни живот.

Facebook Коментари