Личностно израстване

Личностно израстване

tfreedom-cage1

Утвърждения
Със силата на Бога, който съм, Аз материализирам все по-чист, стабилен, мирен, съзидателен и
хармоничен свят, в който аз и все повече хора поемаме отговорност за своя фокус, мисли, чувства, думи/действия, за себе си и за света си.
Да бъде! Все повече и повече!

Facebook Коментари